beauty. bliss. balance

projekty UE

image1

Beneficjent  HAPPYMORE Agata Dąbrowska-Podczaska realizuje projekt pn.:

„Rozwój marki HAPPYMORE na nowe rynki zagraniczne.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu: Głównym celem projektu jest przygotowanie firmy HAPPYMORE do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji, którego założeniem jest rozpoczęcie i wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez ekspansje na dwa nowe rynki zagraniczne: Niemcy oraz Wielką Brytanię.

Planowane efekty projektu: rozwój w oparciu o eksport, zwiększenie produkcji oraz pozyskanie nowych kontrahentów na nowych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu:  475 139,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 339 490,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/10/2021 – 31/05/2022

Więcej informacji na temat projektu może udzielić Pani Agata Dąbrowska-Podczaska, tel. 604 605 805

Premium vegan skincare rituals and quality since 2011.