CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przy większości towarów Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy lub odebrane samodzielnie w Magazynie po wcześniejszym umówieniu się.

3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym  happy@happymore.eu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów związanych z wysyłką towaru.

4. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne (okres świąteczny, złe warunki pogodowe, klęski żywiołowe, etc).

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klient ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej

2. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pisząc na adres happy@happymore.eu.

3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie od odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadcznia zwrotu.

4. Rezygnacji, zgodnie z pkt.3. powyżej, można dokonać z całości lub jego części, z wyłączniem okoliczności wskazanych w ustępie PAKIETY PROMOCYJNE Regulaminu:

– w Magazynie podczas odbioru przesyłki;

– po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres Magazynu, ul. Rybacka 9A, 12-200 Pisz, w ciągu 7 (siedem) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki.

5. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego Pocztą Polską lub kurierem Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO:

–  zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;

–  przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) na adres Magazynu, ul. Rybacka 9A, 12-200 Pisz;

– nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamóweinia została dokonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bnkowy przeliczony według śreniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

Premium vegan skincare rituals and quality since 2011.